25,000 50,000 

Sản phẩm bán chạy

Gạo Lứt Viên Sẵn

70,000 

Sản phẩm bán chạy

Ngũ Sắc Set Bột Bánh Trôi

99,000 

Sản phẩm bán chạy

Ngũ Sắc Viên Sẵn

65,000 

Quẩy mặn/Quẩy ngọt

Quẩy đùi gà chiên sơ

100,000 

Quẩy mặn/Quẩy ngọt

Quẩy Hà Nội chiên sơ

50,000 

Sản phẩm bán chạy

Set Bột Bánh Trôi – Chay

129,000