Bánh chưng Tết 2023

BC_NB Bánh Tét

220,000 

Bánh chưng Tết 2023

BC_NB Bánh Tét chay – chiếc

220,000 

Bánh chưng Tết 2023

BC_NB Cẩm thịt 800gram

190,000 

Bánh chưng Tết 2023

BC_NB Gấc thịt 800gr

190,000 

Bánh chưng Tết 2023

BC_NB Lứt thịt 800gr – chiếc

190,000 
220,000 

Bánh chưng Tết 2023

BC_NB Xanh thịt 800gr – chiếc

190,000 

Bánh chưng Tết 2023

BC_NB Lứt chay 800gr

190,000 

Bánh chưng Tết 2023

BC_NB Xanh chay 800gr

190,000 

Bánh chưng Tết 2023

BC_LL Xanh chay

60,000 

Bánh chưng Tết 2023

BC_NB Gấc Chay 800gr

190,000 
New

Bánh chưng Tết 2023

BC_LL Xanh thịt 800gram

79,000