BC_LL Xanh chay
BC_LL Xanh chay

60,000 

BC_NB Xanh chay 800gr
BC_NB Xanh chay 800gr

190,000 

BC_Lang Liêu_180gr
BC_Lang Liêu_180gr

70,000 

BC_NB Bánh Tét
BC_NB Bánh Tét

220,000 

NL_Cá hồi đóng set 300GR
NL_Cá hồi đóng set 300GR
Sản phẩm bán thêm khi khách hàng mua set nguyên liệu làm bánh chưng của Nương Bắc tại: https://nuongbac.com/set-nguyen-lieu-tet-nd-2022/

150,000 

NL_Gấc tươi 10gr
NL_Gấc tươi 10gr

Sản phẩm bán thêm khi khách hàng mua set nguyên liệu làm bánh chưng của Nương Bắc tại: https://nuongbac.com/set-nguyen-lieu-tet-nd-2022/

25,000 

NL_Thịt lợn Lang Liêu ướp sẵn 500gr
NL_Thịt lợn Lang Liêu ướp sẵn 500gr

Sản phẩm bán thêm khi khách hàng mua set nguyên liệu làm bánh chưng của Nương Bắc tại: https://nuongbac.com/set-nguyen-lieu-tet-nd-2022/

110,000 

NL_Set đỗ đồ sẵn 900GR
NL_Set đỗ đồ sẵn 900GR

Sản phẩm bán thêm khi khách hàng mua set nguyên liệu làm bánh chưng của Nương Bắc tại: https://nuongbac.com/set-nguyen-lieu-tet-nd-2022/

90,000 

NL_Gạo Lứt hữu cơ 1000gr
NL_Gạo Lứt hữu cơ 1000gr

Sản phẩm bán thêm khi khách hàng mua set nguyên liệu làm bánh chưng của Nương Bắc tại: https://nuongbac.com/set-nguyen-lieu-tet-nd-2022/

65,000 

NL_Khuôn gỗ bánh chưng mini
NL_Khuôn gỗ bánh chưng mini

Sản phẩm bán thêm khi khách hàng mua set nguyên liệu làm bánh chưng của Nương Bắc tại: https://nuongbac.com/set-nguyen-lieu-tet-nd-2022/

80,000 

BC_DC_khuôn bánh 800g
BC_DC_khuôn bánh 800g

Sản phẩm bán thêm khi khách hàng mua set nguyên liệu làm bánh chưng của Nương Bắc tại: https://nuongbac.com/set-nguyen-lieu-tet-nd-2022/

80,000 

HỘP QUÀ POPUP 3D
HỘP QUÀ POPUP 3D

880,000