“Thay đổi tư duy cố hữu của người Việt về các sản phẩm làng nghề, đưa các sản phẩm Quốc thực về đúng giá trị và vị trí là một hành trình đầy hứng khởi nhưng cũng đầy thử thách. Vì vậy, Nương Bắc hiểu rõ sứ mệnh mà mình đang đảm nhiệm để đặt nền móng vững chắc trên hành trình dài hơi của mình… ”

Tiên Phong
Sáng Tạo
Uy Tín
Trung Thực