BÁNH CHƯNG NƯƠNG BẮC

Địa chỉ: 18/44 Hào Nam, Quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 0915.210.399
Email: congtytnhh.nuongbac90@gmail.com